Συντονιστική Eπιτροπή

Πρόεδρος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΙΑΣ

Γεν. Γραμματέας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Ταμίας
ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ